Kasutustingimused

See jaotis sisaldab kasutamise- ja privaatsustingimusi

Infoportaali ctrl.ee (edaspidi Teenus) kasutamisel annate nõusoleku täita kõiki allpool toodud kasutamistingimusi (edaspidi Tingimused).

 • 1. Ctrl.ee on Infoportaal (edaspidi Teenus), mis asub Interneti-aadressil https://ctrl.ee (sealhulgas mis tahes muu Ctrl.ee alla kuuluv internetileht), alamlehtedel, sotsiaalmeedia lehtedel ja muudel lehtedel.
 • 2. Teenuse peamiseks eesmärgiks on: ettevõtluse edendamine läbi majandustegevuse läbipaistvamaks muutmise - võimaldades ühiskonnal saada tasuta, võimalikult täpset ja erapooletut ülevaadet Eestis registreeritud juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate majanduslikust seisundist, maksevõimelisusest, usaldusväärsusest ja jätkusuutlikusest.
 • 3. Teenuse kasutamine on tasuta, väljaarvatud tasulised lisateenused mis on loetletud ja kirjeldatud lingil "Teenused".
 • 4. Teenuse poolt avaldatavad andmed:
  • 4.1. Kõik Teenuse poolt taasavaldatavad andmed on avalikud, nendehulgas: juriidiliste isikute esindajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate nimed ja sünnikuupäevad.
  • 4.1.1. Teenuse pakkuja ei ole kohustatud küsima nõusolekut avalike andmete taasavaldamiseks juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtja esindajatelt.
  • 4.2. Teenus ei kogu, ei töötle ja ei avalda füüsiliste isikute isikuandmeid, nagu näiteks: eraisikute kinnisvara, eraisikute majanduslik seisund, eraisikute elulookirjeldust, eraisikute kajastust meedias.
  • 4.3. Teenuse poolt taasavaldatavad andmete vanus üldjuhul ei ületa 30 kalendripäeva, kuid võib sellest erineda tehnilistel põhjustel.
  • 4.4. Teenuse pakkuja ei vastuta avaldatud andmete, samuti nende kättesaadavuse ja usaldusväärsuse eest. Teenuse pakkuja on huvitatud sellest et Teenuse poolt taasavaldatavate andmete vanus oleks minimaalne. Ärikriitiliste otsuste langetamisel on soovitatav kontrollida andmeid üle nende algallikatest.
 • 5. Teenust on lubatud kasutada ainult heatahtlike eesmärkide saavutamiseks, mis võivad olla nii isikliku kui ka ärilise iseloomuga.
 • 6. Keelatud tegevused:
  • 6.1. On keelatud ilma kokkuleppeta saata automatiseeritud päringuid või tarkvaraliselt analüüsida Teenuse poolt avaldatud andmeid. Antud piirangu eesmärgiks on tõkestada pahatahtliku Teenuse kasutamist ja andmete massilist kogumist.
  • 6.2. Keelatud on Teenuse poolt avaldatud andmete massiline kogumine. Massiliseks andmete kogumiseks loetakse rohkem kui 200 lehekülje vaatamist 24 tunni jooksul.
 • 7. Küpsiste kasutamine (cookies):
  • 7.1. Ctrl.ee portaal kasutab küpsised, oma külastajate paremaks teenindamiseks.
  • 7.2. Ctrl.ee portaali kasutamisel peab kasutaja arvestama ka kolmandate osapoolte küpsistega.
  • 7.2.1. Kolmandateks osapoolteks on: Google, Microsoft ja nende partnerid
  • 7.2.1.1. Kolmandad osapooled kasutavad küpsiseid reklaami personaliseerimiseks ja statistiliseks analüüsiks
  • 7.2.1.2. Ctrl.ee ei edasta kolmandatele osapooltele isikuandmeid
 • 8. Küpsiste kasutamisest loobumine:
  • 8.1. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste arvutisse salvestamisest. Soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.
  • 8.2. Veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Kasutaja peab järgima oma veebilehitseja juhiseid.
  • 8.3. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et pärast küpsiste blokeerimist ei pruugi kõik funktsioonid Kasutajale kättesaadavad olla ja Teenus ei pruugi enam korralikult töötada.
 • 9. Teenuse inforportaalis kasutatavate küpsiste tüübid:
  • 9.1. Püsiküpsised on hädavajalikud nii veebilehel navigeerimiseks kui ka selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
  • 9.2. Seansiküpsised võimaldavad veebilehel täita Kasutaja varasemaid valikuid (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
  • 9.3. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumise kohta veebilehel (nt lehed mida kasutaja külastas veebilehel). Jälgimisküpsistest saadav teave aitab parandada veebilehe kasutatavust.
  • 9.4. Reklaamiküpsised koguvad andmeid kasutaja surfamisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel pakkuda kasutajale tema eelistustele vastavat reklaamsisu. Samuti võimaldavad vastavat tüüpi küpsised mõõta reklaamikampaania efektiivsust.

Andmekaitsetingimused

 • 1. Mõisted
  • 1.1. Infoportaal - mis asub Interneti-aadressil https://ctrl.ee
  • 1.2. Andmesubjekt - tuvastatud või tuvastamata füüsiline isik.
  • 1.3. Isikuandmed - teave tuvastatud või tuvastamata füüsilise isiku kohta.
  • 1.4. IKÜM - Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR; EL 2016/679).
 • 2. Isikuandmete töötlemine
  • 2.1. Vastutav Töötleja ei kogu, ei töötle ja ei avalda füüsiliste isikute võlaandmeid, andmeid majanduslikust seisundist, eluloolisi andmeid, erakondliku kuuluvuse andmeid, omandis olevate kinnistute andmeid, persoonilugusid. Infoportaal keskendub ainult Eestis registreeritud juriidiliste isikutega seotud avalikele andmetele.
  • 2.2. Vastutav Töötleja kogub, töötleb ja taasavaldab Infoportaali lehekülgedel füüsiliste isikute andmetest ainult juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate esindajate nimesid ja sünnikuupäevi. Sünnikuupäevad on olulised samanimeliste või sarnaste nimedega isikute eristamiseks. Vastutav Töötleja minimaalsuse printsiibi kohaldamiseks ei avalda isikukoode.
  • 2.2.1. Nimetatud andmete allikaks on Äriregister ja Äriseadustiku § 28 lõige 1 kohaselt tegemist on avalike andmetega.
  • 2.3. Me ei teavita Andmesubjekti, kui töötleme Andmesubjekti kohta avalikest allikatest kättesaadavaid isikuandmeid, kuna meie ei kogu ega töötle Andmesubjektide isiklike (ettevõtlusega mitteseotud) kontaktandmeid ning andmesubjektide kontaktandmete väljaselgitamine eeldaks meilt võimatuid või ebaproportsionaalsed jõupingutusi. Lisaks soovime piirata isikuandmete töötlemist niivõrd palju kui võimalik ning andmesubjekti isiklike kontaktandmete töötlemine üksnes andmesubjekti teavitamiseks ei ole põhjendatud.
  • 2.4. Isikuandmeid uuendatakse vastavalt Äriregistris tehtud muudatustele, viivitusega mitte rohkem kui 30 kalendripäeva. Isikuandmete säilivusaeg ei ole piiratud.
  • 2.5. Isikuandmetele ei teostata profileerimisanalüüsi.
 • 3. Isikuandmete töötlemise eesmärk
  • 3.1. Infoportaali peamiseks eesmärgiks on: ettevõtluse edendamine läbi majandustegevuse läbipaistvamaks muutmise - anda ühiskonnale tasuta, võimalikult täpset ja erapooletut ülevaadet Eestis registreeritud juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate majanduslikust seisundist, maksevõimelisusest, usaldusväärsusest ja jätkusuutlikusest.
  • 3.2. Juriidiliste isikute ja füüsilisest isikutest ettevõtjate majandusliku seisundi hindamisel on üheks olulisemaks näitajaks nende esindajad, sest just nemad korraldavad juriidilise isiku või FIE tööd, langetavad olulisi otsuseid ja vastutavad nende täitmise eest, allkirjastavad lepinguid ning kujundavad suhteid töötajatega, klientidega, äripartneritega ja riigiga.
  • 3.3. Esindajate varasemad seosed teiste juriidiliste isikutega annavad äärmiselt tugeva ülevaate hetkel esindatud juriidilise isiku või FIE maksevõimelisusest, usaldusväärsusest ja jätkusuutlikusest.
  • 2.5. Isikuandmetele ei teostata profileerimisanalüüsi.
 • 4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
  • 4.1. Isikuandmed on avaldatud IKÜM artikli 6 lõige 1 punkti f alusel. Õigustatud huvi hinnang on teostatud ja saadaval vastavas dokumendis, dokumendiga tutvumiseks tuleb edastada vastav päring e-posti aadressile info@ctrl.ee.
 • 5. Andmesubjekti õigused
  • 5.1. Andmesubjektil on õigus juurdepääsule oma Isikuandmetele, samuti taotleda oma Isikuandmete parandamist.
  • 5.2. Andmesubjektil on õigus taotleda teda puudutavate Isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist.
  • 5.2.1. Isikuandmete kustutamiseks või töötlemise piiramiseks, tuleb esitada digiallkirjastatud taotlus vabas vormis, võimalikult selgelt põhjendades sellist vajadust.
  • 5.3. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid Vastutavale Töötlejale.
  • 5.4. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid pädevale järelvalveasutusele - Andmekaitse Inspektsioon (registrikood 70004235, e-postiaadress info@aki.ee).
 • 6. Vastutav töötleja
  • 6.1. Vastutav töötleja - Spring Enterprises UÜ
  • 6.2. Registrikood - 12687321
  • 6.3. Kontaktinfo - +372 6020070 või info@ctrl.ee
 • 7. Isikuandmete turvalisus
  • 7.1. Vastutav töötleja korraldab IT-infrastruktuuri (sh serverite) haldamise iseseisvalt, kolmandatel isikutel ligipääs puudub.
  • 7.2. Isikuandmete turvalisuse tagamiseks Vastutav Töötleja kasutab selleks tehnilisi lahendusi (turvaühendused, tulemüüriga kaitstud võrgud ja serverid).