Kasutusleping

Käesolev kasutusleping reguleerib ühelt poolt füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi nimetatud Kasutaja) ja teiselt poolt ctrl.ee (edaspidi Teenus) (edaspidi koos Kasutaja ja Teenus) vahelisi suhteid, koos: Pooled), ctrl.ee Interneti-keskkonnas aadressil https://ctrl.ee (edaspidi Ctrl.ee).

Teenuse kasutamisel nõustub Kasutaja täitma allpool olevad Kasutuslepingu tingimused.

Teenuse kasutamisel Kasutaja kinnitab:

 • et on tutvunud antud Kasutuslepinguga ja nõustub täitma Kasutuslepingu tingimusi
 • 1. Ctrl.ee on Interneti-keskkond, mis asub Internetis aadressil https://ctrl.ee (sealhulgas mis tahes muu Ctrl.ee alla kuuluv internetileht), alamlehtedel ja muudel lehtedel keskkonnas.
 • 2. Teenuse kasutamine on kõigile (nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele) tasuta kui järgitakse ja täidetakse antud Kasutuslepingu tingimusi.
 • 3. Ctrl.ee on loodud eesmärgiga pakkuda Kasutajale võimalust saada ülevaadet Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta, sealhulgas ülevaadet tasutud maksude, maksuvõlgade olemasolu ja esindusõigust omavate isikute kohta.
 • 4. Ctrl.ee poolt avaldatavad ja taasavaldatavad andmed:
  • 4.1. Ctrl.ee taasavaldab ainult avalikke andmeid, mis pärinevad avalikest registritest.
  • 4.2. Juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate andmed pärinevad Äriregistri avaandmete portaalist, mis asub aadressil https://avaandmed.ariregister.rik.ee/
  • 4.3. Kõik taasavaldatud andmed on mitte vanemad kui 2 tööpäeva, vastavalt Äriregistris tehtud muudatustele ja registri poolt avaldatud andmetele.
  • 4.3.1. Ctrl.ee ei vastuta andmete usaldusväärsuse eest, kuid teeb kõik endast olenevat pakkumaks ainult kehtivaid ja värskeid andmeid.
 • 5. Küpsiste kasutamine (cookies):
  • 5.1. Ctrl.ee kasutab küpsised oma külastajate paremaks teenindamiseks.
  • 5.2. Ctrl.ee Teenuse kasutamisel peab kasutaja arvestama ka kolmandate osapoolte küpsistega.
  • 5.2.1. Kolmandateks osapoolteks on: Google, Microsoft ja nende partnerid
  • 5.2.1.1. Kolmandad osapooled kasutavad küpsiseid reklaami personaliseerimiseks ja statistiliseks analüüsiks
  • 5.2.1.2. Ctrl.ee ei edasta kolmandatele osapooltele isikuandmeid
 • 6. Küpsiste kasutamisest loobumine:
  • 6.1. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste arvutisse salvestamisest. Soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.
  • 6.2. Veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Kasutaja peab järgima oma veebilehitseja juhiseid.
  • 6.3. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et pärast küpsiste blokeerimist ei pruugi kõik funktsioonid Kasutajale kättesaadavad olla ja Teenus ei pruugi enam korralikult töötada.
 • 7. Ctrl.ee poolt kasutatavad küpsised:
  • 7.1. Püsiküpsised on hädavajalikud nii veebilehel navigeerimiseks kui ka selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
  • 7.2. Seansiküpsised võimaldavad veebilehel täita Kasutaja varasemaid valikuid (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
  • 7.3. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumise kohta veebilehel (nt lehed mida kasutaja külastas veebilehel). Jälgimisküpsistest saadav teave aitab parandada veebilehe kasutatavust.
  • 7.4. Reklaamiküpsised koguvad andmeid kasutaja surfamisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel pakkuda kasutajale tema eelistustele vastavat reklaamsisu. Samuti võimaldavad vastavat tüüpi küpsised mõõta reklaamikampaania efektiivsust.
 • 8. Ctrl.ee keskonnal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada, Kasutajat teavitamata.
 • 9. Ctrl.ee keskond ja selle koduleht on kaitstud autoriõigusega, selle graafilise sisu ja antud Kasutuslepingu kopeerimine ja taasavaldamine ei ole lubatud.
 • 9.1. Kasutajatel on lubatud kopeerida ja kasutada ärilistel eesmärkidel Ctrl.ee keskkonnas sisalduvat teavet, milleks on: juriidiliste isikute üldandmed, majanduslikud näitajad, teave tasutud maksude kohta, teave maksuvõlgade kohta, igasugune muu teave mis on avalikult avaldatud juriidilise isiku vaates Ctrl.ee keskkonnas.
 • 9.1.1. Kopeerimine on lubatud üksnes käsitsi kopeerimisel, külastades lehte veebilehitsejas.
 • 9.1.2. Robotite ja automatiseeritud programmide kasutamine ilma eelneva kokkuleppeta on keelatud.

Data protection conditions

See jaotis sisaldab informatsiooni Ctrl.ee poolt isikuandmete töötlemise kohta ja vastab küsimustele: mille alusel andmeid töödeldakse, milliseid andmeid töödeldakse, füüsilise isiku õiguslik soov enda kohta käivate andmete avaldamise peatamine.

 • Sätted vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele | GDPR 2016/679
  • Ctrl.ee, edaspidi Teenus - mis asub aadressil https://ctrl.ee
  • Andmesubjekt - füüsiline isik.
  • Isikuandmed - teave füüsilise isiku kohta.
  • Isikuandmete Kaitse Üldmäärus - Euroopa Liidu määrus isikuandmete kaitse kohta Isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR 2016/679.
  • Vastutav Töötleja - isikuandmete töötleja kes vastutab üldmääruse tingimuste täitmise eest on Spring Enterprises UÜ
 • Isikuandmete töötlemine Ctrl.ee poolt
  • Vastutav Töötleja töötleb ja taasavaldab andmeid mis pärinevad avalikest registritest
  • Vastutav Töötleja kogub, töötleb ja taasavaldab Ctrl.ee keskkonnas Eestis registreeritud juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate esindajate, tegelike kasusaajate ja osanike nimesid ja sünnikuupäevi.
 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
 • Andmesubjekti õigused
  • Andmesubjektil on õigus peatada enda kohta käivate isikuandmete avaldamine Ctrl.ee keskonnas.
  • Isikuandmete avaldamisest keeldumisel on Andmesubjektil õigus esitada Ctrl.ee Vastutavale Töötlejale avaldus, digitaalselt allkirjastatuna, vabas vormis põhjendades sellekohast vajadust.
  • Vastutav Töötleja vastab avaldustele mitte hiljemalt kui 14 tööpäeva jooksul
  • Poolte kokkuleppel märgistab Vastutav Töötleja - Andmesubjekti isikuandmed muutes need privaatseks, mis tähendab et Isikuandmed ei ole enam leitavad läbi Ctrl.ee otsingu ja pole nähtavad juriidilise isiku üldandmete vaates.
  • Andmesubjekti soovil, edastab Vastutav Töötleja päringu otsingumootoritele, kiirendamaks Isikuandmete kustutamist otsingumootori tulemustest.
  • Andmesubjekti avalduse rahuldamisel, teostab Ctrl.ee vastavad muudatused keskonnas ja andmebaasides koheselt, kuid mitte hiljemalt kui 3 tööpäeva jooksul.
  • Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid Vastutavale Töötlejale.
  • Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid ka pädevale järelvalveasutusele milleks on Andmekaitse Inspektsioon (Külastage aki.ee kodulehe või saatke e-kiri aadressile info@aki.ee)
  • Andmesubjekti õigused hõlmavad vaid Andmesubjekti isikuandmeid, millisteks on: eesnimi, perekonnanimi ja sünnikuupäev.
  • Juriidilise isiku andmed, aadress, e-post, telefon, majanduslikud näitajad ja muu isikuandmeid mittesisaldav teave ei kuulu Andmesubjekti huvide alla ja on vabalt taasavaldatav.
  • Juhul kui Andmesubjekt on märkinud enda juriidilise isiku kontaktandmetes enda isikliku e-posti aadressi, ja soovib selle näitamist piirata, esmalt palub Ctrl.ee teha vastavasisulised muudatused Äriregistris.
 • Vastutav töötleja
  • Vastutavaks töötlejaks on Ctrl.ee keskkonda haldav ettevõte, selleks on Spring Enterprises UÜ, registrikoodiga 12687321
  • Kontaktid: info@ctrl.ee - vastame kirjadele vastavalt võimalusele, kuid mitte hiljemalt kui 14 tööpäeva jooksul.
 • Turvalisus ja vastutustundlikkus
  • Ctrl.ee kui Vastutav töötleja korraldab Infotehnoloogiliste seadmete (peamiselt serverite) haldamise iseseisvalt, ja ei kasuta kolmandate isikute haldamisteenuseid.
  • Tagamaks Ctrl.ee keskkonna, juriidiliste isikute ja nendega seotud isikuandmete turvalisust, kasutab Ctrl.ee kui Vastutav töötleja tänapäeva tehnilisi lahendusi.
  • Andmete töötlemist teostatakse vaid Ctrl.ee omandis olevatel serveritel mis asuvad vaid Euroopa Liidu territooriumil.